ჩვენ შესახებ

electra.ge წარმოადგენს ელექტროენერგიით ვაჭრობის პლატფორმას.

შპს „ელექტრა“.
საიდენტიფიკაციო კოდი 402 159 007.
მისამართი: თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის 65. 0162

კონტაქტი
სულხან ჯაში 
+995 599 57 00 84   LinkedIn