განცხადებები

ივნისი, 2024წ
ფასი რაოდენობა განმცხადებლ. სტატუსი მინ. რაოდენობა
ფასი რაოდენობა განმცხადებლ. სტატუსი მინ. რაოდენობა

ბოლო 10 გარიგება

რაოდენობა ერთეულის ფასი ჯამი თარიღი
600 000 კვტ.სთ საბალანსო -10% - 2023/05/23 15:46:06
220 000 კვტ.სთ საბალანსო -10% - 2023/05/23 15:46:05
70 000 კვტ.სთ საბალანსო -20% - 2022/06/23 16:39:52
1 000 000 კვტ.სთ საბალანსო -15% - 2022/06/21 21:23:46
200 000 კვტ.სთ საბალანსო -15% - 2022/05/19 10:42:47
1 000 000 კვტ.სთ საბალანსო -15% - 2022/05/18 13:19:21
1 000 000 კვტ.სთ საბალანსო -4% - 2022/04/20 20:11:47
400 000 კვტ.სთ საბალანსო -2.5% - 2022/03/21 12:58:09
300 000 კვტ.სთ საბალანსო -2.5% - 2022/03/12 17:29:31
300 000 კვტ.სთ საბალანსო -2.5% - 2022/03/12 17:26:57